2020. április 2., csütörtök

Bogóné Kormány Marika néni

Tündér Virágszálaim!

1. Beéneklés egy kis énekkel kombinált szolmizációs gyakorlat a Muzsika hangja c. filmből


2. Gyakorlás, ismétlés
    
    https://www.youtube.com/watch?v=Uw3SSe3QR3k  (Ősz szele zümmög)
    
    https://www.youtube.com/watch?v=EtfE9j1QFgo (Hej, Dunáról fúj a szél)

    https://www.youtube.com/watch?v=ifxvFfgwG9g (Csömödéri falu végén)

    https://www.youtube.com/watch?v=ovylepKK3ZQ (Szánt a babám)

    Az utolsó dalt jó lenne, ha megpróbálnátok többször is elénekelni (megtaníthatjátok a testvéretek-
    nek, anyukátoknak...bárkinek, aki szeret énekelni a családban)!

3. Tanult ritmusértékek, ritmusképletek

     Küldöm a tankönyv hátuljáról az összefoglaló táblázatot, majdnem minden benne van, amit első-
     től negyedikig tanultatok:
 
   

   4. Szorgalom ötösért azt kérdezem, hogy ha összehasonlítod avval, amit a füzetben ösz-
       szefoglaltunk, mi az, ami a táblázatból kimaradt? Most nem csak a negyedikes anyagra gondo-
       lok. Ezeket rengeteget szajkóztam órán, számolgattuk, a fentiekből mennyi fér beléjük... Kí-
       váncsi vagyok, rájöttök-e? Annyit segítek, hogy háromfélét tanultunk belőle. Ha mást is észreve-
       szel, bármire vevő vagyok! Határidő 2020.04.17. péntek (mint a másiknak)
       Ne feledjétek, az előző órán adott kérdésekre MINDENKINEK el kell küldeni a választ! Jópá-
       ran már megtettétek, köszönöm!
       A címem ahová a válaszokat várom: b.kormanymaria@gmail.com

       Vigyázzatok Magatokra, énekeljetek sokat! Marika néni

    
       
         

84. Lesson- 2nd April, 2020

Kedves Gyerekek!

Ma a tankönyv 52-53. oldalán található képregényt olvassátok el. Az Űrfelfedezők folytatják a kalandjaikat.  Olvassátok el hangosan legalább háromszor, majd a munkafüzetben a 44. oldalon a hozzá kapcsolódó feladatok következnek.

A szótárba írjátok ki:
alien- földönkívüli
catch- elkapni
lake- tó
I'm hot! - Melegem van!

Mf. 44 / 1. 2.
Karikázd be a megfelelő szót! Ki mondja a feladatban lévő mondatokat? Párosítsd azokat a képekhez!

Mf. 44 / 3.
Három mondatról kell eldönteni, melyik képhez tartozik.

Mf. 44 / 4.
Kérdéseket kell alkotni a megadott szavakkal, majd  a képregény alapján megválaszolni azokat. (YES, I DO vagy NO, I DON'T)

Csak szorgalmi! :
Mf. 45 / 2.  A képről állításokat kell írni a megadott szavakkal elöljárószavakat használva. (pl. behind, next to, between...)
 Mf. 45 / 3. A táblázatot megnézed, és az alatta lévő kérdések és válaszok elolvasása után eldöntöd, kiről van szó a képregényből.

Szép Napot!

Üdvözlettel:

BrigittaAki szeretne egy mesét nézni ezt javaslom:

https://www.youtube.com/watch?v=vww0otav-v8

2020.04.02 Tünde nénitől

Kedves Tanítványom!

Eddig úgy látom, nagyon jól vetted az akadályokat, remélem ma is ügyes leszel:

MATEMATIKA:
  • tömeg mértékegység, átváltások
  • Számolófüzet 65-66. oldal
  • Tankönyv 121./11., 13.
NYELVTAN:
  • igék helyesírásának gyakorlása
  • Munkafüzet 78-79.oldal
  • Füzet: másolás
OLVASÁS:
  • Rákóczi kor ismétlése
  • Kérdésekre válasz
A tananyag tantartalmát megtalálod a mindenki által ismert 4.b közös felületén, ahogy eddig is. 
https://www.youtube.com/watch?v=vKlndD8Y0oU

Szeretettel gondolok rád:
Tünde néni

2020. ápr. 2., csütörtök- kerekítő folyosó


Kedves Negyedikesek!

Egy titkos folyosón haladva, csak akkor léphettek tovább, ha beírtátok a szám kerekített értékét!
Sikerül hiba nélkül kijutnotok?
Jó munkát!
J


2020. április 1., szerda

Református hittan - harmadik digitális óra

Kedves Negyedik Hittanosaim! 💓

Ismét eltelt egy hét és lehet már ti is vágyakoztok vissza az iskolába. Az egyik órán Józsuéról tanultunk, akinek Isten a honfoglalás vezetését adta. Azzal a mondattal szeretnélek bíztatni titeket, amit az ifjú Józsuénak mondott az ÚR: „Légy erős és bátor, mert maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” Hiszem, hogy Ő velünk van és megsegít. 💪

Az előttünk álló vasárnapon fogjuk ünnepelni Virágvasárnapot, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe és királynak kijáró tisztelettel fogadják őt. Erről tudhattok meg többet és az azt követő időszakról, amit Nagyhétnek nevezünk:


Jó munkát kívánok és továbbra is várom leveleiteket az email címemre miklosikoppany@gmail.com.

Szeretettel:

Koppány bácsi 😏

Bogóné Kormány Marika néni

Kedves Gyerekek!

Április 1. és a közelgő Húsvét alkalmából fogadjátok szeretettel ezt a bolondos kis nyulacskát!


Puszi:
Marika néni

83. Lesson- 1st April, 2020

Kedves Gyerekek!

Már nincs sok hátra a tavaszi szünetig, addig még bírjátok egy picit! :-)
Mára szintén egy kis olvasnivalót kaptok:

Tk. 50-51. o.  Let's explore!
Olvassátok el a szöveget hangosan háromszor, értelmezzétek, majd az 50. o. 2. feladat kérdéseit válaszoljátok meg! Húzzátok alá a szövegben a válaszokat!

Ismeretlen kifejezések:
playing skittles - tekézés
It's my turn. - Most én jövök.

Mf. 42. o. 1.
Az állításokról eldönteni igazak vagy hamisak (YES, NO) a tankönyvben lévő képregény alapján.
Mf. 42.o. 2. Rajzold le két barátodat, és írd a kép alá, mit szeretnek csinálni. A példa segít. Kövessétek ugyanazt a sémát.

Szép napot!
Üdvözlettel:
Brigitta